2015 metų spalio 14 d. įvyko asociacijos „Ignalinos kraštiečių klubas“ valdybos posėdis. Vadovaudamasi asociacijos įstatų 4 dalies 4.19 punktu, valdyba, pasibaigus klubo prezidento Romo Adomavičiaus kadencijos laikui, Ignalinos kraštiečių klubo prezidente išrinkta Renė Jakubėnaitė, buvusi klubo valdybos pirmininke. Vadovaujantis įstatų 4 dalies 4.16 punktu, klubo valdybos pirmininke išrinkta Audronė Valivonienė.

Valdybos posėdyje aptarti artimiausi klubo veiklos planai bei finansinė padėtis.

Svetainėje lankosi 37 svečiai ir nėra prisijungusių narių