Keletą kartų į metus kraštiečių klubo nariai susitinka su Ignalinos rajono meru, savivaldybės darbuotojais, Ignalinos krašto žmonėmis pabendrauti, pasidžiaugti pasiekimais, pasidalyti naujomis idėjomis.

Praėjusį penktadienį Ignalinos kraštiečių klubo narius į nekasdienę kelionę pakvietė Ignalinos rajono meras Henrikas Šiaudinis, kuris kraštiečius šiltai sutiko savivaldybėje, su klubo prezidente Rene Jakubėnaite pasikeitė dovanomis, o vėliau visi išvyko į ekskursiją po Ignalinos rajono pačią ryčiausią dalį, kur mažai kas iš kraštiečių yra buvęs.

Kraštiečių klubo nariai, kurių tarpe buvo ir Garbės viešnia, poeto Kazio Bradūno dukra Elena Aglinskas (Bradūnaitė), lydimi savivaldybės mero, aplankė Ceikinių kaimą, apžiūrėjo po gaisro atstatomą Ceikinių Švč. Mergelės Marijos bažnyčią ir Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. Maloniai nustebino gražiai įrengti Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapiniai globos namai Mielagėnuose. Klubo nariai bendravo su nuoširdžiai juos priėmusiu ir su Ceikinių ir Mielagėnų parapijų ir bendruomenių veikla supažindinusiu klebonu kunigu Marijonu Savicku.

Buvo labai įdomu apsilankyti ryčiausiame Ignalinos rajono kampelyje – Didžiasalio seniūnijoje. Čia apžiūrėjome Didžiasalio „Ryto“ gimnaziją ir jos nepaprastai įdomų, daug eksponatų sukaupusį muziejų, taip pat neseniai į atnaujintas patalpas perkeltą biblioteką, Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrą. Pagerbė Mielagėnuose įrengtą atminimo įamžinimo vietą, skirtą partizanams ir kovotojams už Lietuvos laisvę.

Ignalinos rajono meras Henrikas Šiaudinis palydėjo kraštiečius prie tarpukario Lietuvos politinio veikėjo, istoriko, pirmosios Vyriausybės vadovo Augustino Voldemaro paminklo Dysnos kaime, prisiminė jo gyvenimo ir veiklos istoriją.

Puikią visos dienos kelionę po įdomias rajono vietas kraštiečių klubo nariai užbaigė pažintimi su UAB „Birvėtos tvenkiniai“, įsikūrusia Navikų kaime, bendravo su direktore Edita Brukštuviene.

Dėkojame už skirtą laiką bendravimui Ceikinių seniūnui Sauliui Zabolevičiui ir Didžiasalio seniūnui Antanui Pauliukėnui, o už nuostabią ekskursiją – Ignalinos rajono merui Henrikui Šiaudiniui.

Autorė Klubo prezidentė Renė Jakubėnaitė
Fotografijos Kęstučio Šakalio

Svetainėje lankosi 201 svečias ir nėra prisijungusių narių