Vilniaus rotušėje vyksta projektų, skirtų dr. Jono Basanavičiaus paminklo statybai, konkursas. Ignalinos kraštiečių klubo nariai kartu su įvairių Vilniuje veikiančių visuomeninių kultūros organizacijų atstovais, visuomenine Vilniaus miesto Kultūros komisija sausio 24 d. dalyvavo projektų, skirtų Lietuvos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus paminklui statyti parodoje ir, kartu su visais dalyviais, savo nuomonę išreiškė slaptu balsavimu.

Nuspręsta pateikti Vilniaus miesto savivaldybės vadovybei raštą su prašymu, kad nebūtų atidedamas projektų konkursas, kadangi Valstybės 100-mečio proga nebūtų įamžintas labiausiai nusipelniusio valstybės veikėjo atminimas. Nors konkursui pateikta ne tiek daug įvairių darbų, bet vis tik pateiktų projektų parodoje yra ne vieno autoriaus darbas, vertas visuomenės įvertinimo. Todėl susirinkusieji savo balsus atidavė už keletą projektų, iš kurių daugiausiai balsų gavo du projektai.

Tą patį vakarą didžiojoje Rotušės salėje susirinkusieji dalyvavo paskaitoje-diskusijoje "Lietuvos kelias į Vasario 16-ąją". Paskaitą skaitė Stepono Kairio fondo pirmininkas, prof. Dobilas Kirvelis. Vakaras baigėsi diskusija apie Vasario-16-osios reikšmę naujausioje Lietuvos istorijoje ir dabartyje. Visi susirinkusieji buvo pakviesti į tautos sambūrį vasario 16 d. 14 val. prie Lietuvos Nepriklausomybės signatarų namų.

Klubo prezidentė

Svetainėje lankosi 207 svečiai ir nėra prisijungusių narių