Ignalinos kraštiečių klubas pagerbė Ignalinos krašto žmones, gyvuosius ir mirusiuosius, dalyvaudamas vasario 20 d. Šv. Mišiose už Ignalinos krašto žmones, Išganytojo bažnyčioje Vilniuje, Antakalnyje. Šv. Mišias aukojo prioras tėvas Ksaveras ir tėvas Mykolas. Po Šv. Mišių susirinkusieji dalyvavo ekskursijoje po Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyną (Antakalnio 27).

Šv. Mišių metu buvo pašventinta Ignalinos kraštiečių klubo vėliava, kurią sukūrė menininkės Jolanta Raupelytė ir Regina Sipavičiūtė. Džiaugiamės, kad susibūrė gausus būrys ne tik klubo dalyvių, bet ir kitų, iš Ignalinos krašto kilusių žmonių, kurių visuomet laukiame mūsų renginiuose. Didžioji dalis susirinkusiųjų pirmą kartą lankėsi Išganytojo bažnyčioje ir Šv. Jono kongregacijos vienuolyne. Vilniaus Išganytojo bažnyčia, dar žinoma kaip Vilniaus Viešpaties Jėzaus bažnyčia arba Vilniaus Trinitorių bažnyčia, stovi Vilniuje, Antakalnyje. Vilniaus Išganytojo bažnyčia Antakalnyje – ne visiems žinomas, bet brangus ir vienintelis išlikusių barokinių Sapiegų rūmų ansamblio perlas Lietuvoje. Bažnyčia pastatyta tuometinėje Sapiegų rezidencijos teritorijoje, Sapiegų lėšomis. Garsios didikų šeimos rezidencija buvo pastatyta Antakalnio kalvų papėdėje, o rūmai, parkas ir bažnyčia sudarė originalų ir vienintelį mišrios paskirties brandaus baroko stiliaus ansamblį Lietuvoje. Nuo 2000 m. buvusiame Trinitorių vienuolyne įsikūrė Šv. Jono Teologo kongregacijos vienuoliai iš Prancūzijos. Tais pačiais metais atnaujintas vienuolynas. 2015 m. Šv. Jono kongregacijos brolių rūpesčiu pradėti bažnyčios restauravimo darbai, kurie reikalauja nemažai lėšų. Šiltai sutiko ir ekskursijos metu su bažnyčios ir vienuolyno istorija kraštiečius supažindino Ignalinos kraštiečių klubo valdybos narys, mūsų žemietis, vienuolyno koordinatorius bei Labdaros ir paramos Gailestingumo fondo Valdytojas Vygandas Čeponis bei šio vienuolyno Rektorius brolis Jurgis. Džiaugiamės susibūrę tokioje nuostabioje vietoje, šiltai pabendravę ir aptarę Ignalinos kraštiečių artimiausius renginius.

Ignalinos kraštiečių klubo prezidentė
Renė Jakubėnaitė

 Kęstučio Šakalio nuotraukos iš šio renginio.

Svetainėje lankosi 139 svečiai ir nėra prisijungusių narių