Rugpjūčio pabaigoje Lietuvoje lankėsi viešnios iš JAV. Tai žymaus lietuvių išeivio, aktyviai besidarbuojančio Lietuvių bendruomenės Amerikoje labui, įdomių straipsnių „Draugo“ laikraštyje autoriaus, ilgamečio JAV LB Krašto valdybos pirmininko Juozo Gailos žmona Birutė Gailienė ir dukra Nida Gaila. Jos abi, gimusios Amerikoje, visa savo širdimi ir mintimis nuolat yra su Lietuva, aktyviai dalyvauja lietuvių suėjimuose Amerikoje, visą gyvenimą domisi Lietuvos kultūriniu gyvenimu, lietuvių kalbos puoselėjimu, bendrauja su daugeliu žymių kultūros ir visuomenės žmonių tiek Amerikoje, tiek ir Lietuvoje.


Birutė Gailienė (centre) su Kazimieru Samuliu ir Rene Jakubėnaite Stagalėnuose, prie namo, kuriame gimė Nadas Rastenis
Birutė Gailienė (centre) su Kazimieru Samuliu ir Rene Jakubėnaite Stagalėnuose, prie namo, kuriame gimė Nadas Rastenis
Birutė Gailienė (centre) su Kazimieru Samuliu ir Rene Jakubėnaite Stagalėnuose, prie namo, kuriame gimė Nadas Rastenis
Daugelį metų Juozas ir Birutė Gailos gyveno Baltimorėje (JAV) poeto, vertėjo ir advokato Nado Rastenio, kilusio iš Ignalinos krašto, kaimynystėje. Nadas Rastenis buvo žymus ne tik lietuvių išeivijos veikėjas, bet žinomas poetas ir vertėjas tarptautinėje poetų bendruomenėje, dalyvavo politiniame gyvenime, buvo išrinktas Merilando valstijos senato nariu, Baltimorės miesto Garbės piliečiu. 1967 m. už pacifistinę poeziją buvo pristatytas „Nobelio taikos“ premijai gauti.

Ilgametė kaimynystė Baltimorėje, bendras darbas lietuvių bendruomenėje išliko Juozo ir Birutės Gailų atmintyje ilgam. Todėl likimo ir gyvenimo keliai Juozą ir Birutę suvedė su Ignalinos krašto klubo nariais, o, progai pasitaikius, p. Birutė su dukra Nida apsilankė Ignalinos krašte, bendravo su krašto žmonėmis, pabuvojo Ignalinoje, keliavo Aukštaitijos nacionalinio parko keliais, pagerbė Nado Rastenio atminimą, apsilankydama jo gimtinėje – Stagalėnų kaime, kur iki šiol yra gražiai prižiūrimas, atnaujintas namas, kuriame ir gimė Nadas Rastenis, kur tebėra šimtametė klėtis, menanti Nado Rastenio vaikystę. O namus puikiai prižiūri ir Nado Rastenio atminimą saugo dabartinis šio ūkio šeimininkas Kazimieras Samulis.

Viešnios buvo sužavėtos Palūše, jos apylinkėmis, kurias pažinti padėjo Vilniaus Rotušės valdytojas, Ignalinos kraštiečių klubo narys Jonas Jonynas. Atminčiai fotografavosi prie paminklo Mikui Petrauskui, kurio kultūrinę, kūrybinę veiklą p. Birutė dar mena iš kompozitoriaus laikų Bostone.

Viešnios apgailestavo, kad Ignalinos krašte dar nėra įamžintas Nado Rastenio atminimas, nors jo vardas ir jo veikla ilgai ir plačiai garsino Ignaliną.

Ignalinos kraštiečių klubo valdybos pirmininkė
Renė Jakubėnaitė

Fotografijose:
1.
Birutė Gailienė (centre) su Kazimieru Samuliu ir Rene Jakubėnaite
Stagalėnuose, prie namo, kuriame gimė Nadas Rastenis

2., 3.
Nida Gaila Aukštaitijos nacionaliniame parke, ant Ladakalnio.

4.
Birutė Gailienė (dešinėje) ir Renė Jakubėnaitė
Palūšėje prie paminklo kompozitoriui Mikui Petrauskui

Svetainėje lankosi 185 svečiai ir nėra prisijungusių narių