Ignalinos kraštiečių klubo valdyba, jau metų pradžioje suplanavusi daug klubo renginių, projektų, įdomių veiklų tiek Vilniuje, tiek Ignalinoje, susitiko visa tai aptarti su naujuoju Ignalinos rajono savivaldybės meru Laimučiu Ragaišiu.

Klubo prezidentė Renė Jakubėnaitė informavo merą apie anksčiau vykdytus projektus, renginius, bendras akcijas su klubo partneriais, aptarė dėl įvairių priežasčių neįvykusius projektus. Meras įdėmiai išklausė vieno iš klubo steigėjų Vytauto Kindurio siūlymus ateičiai, valdybos nariai supažindino merą su kraštiečių jau anksčiau pateiktais pasiūlymais raštu. Buvo aptartas ir klausimas dėl daugelį metų nevykdyto žymaus kraštiečio, išeivijos poeto, vertėjo ir teisininko Nado Rastenio atminimo įamžinimo. Tai jo aktyvi veikla, viešai reiškiama pozicija dėl taikos pasaulyje išgarsino ne tik Nadą Rastenį, bet Lietuvos bei Ignalinos krašto vardą visame pasaulyje, dėl ko poetas 1967 m. buvo nominuotas Taikos Nobelio premijai.

Ignalinos kraštiečių klubo vadovybė su dėkingumu atsisveikino su meru Laimučiu Ragaišiu iki kitų susitikimų renginiuose bei kūrybiniuose projektuose, svarbiuose tiek kraštiečiams, tiek ignaliniečiams. Meras pažadėjo, jog kitas susitikimas su kraštiečiais bus ekskursija po Ignalinos kraštą jau seniai lankytais keliais ir takeliais.

Susitikimas su Ignalinos meru Laimučiu Ragaišiu buvo labai dalykiškas, reikalingas ir svarbus, todėl šiltai atsisveikinta iki kitų susitikimų. 
 
 
 

Svetainėje lankosi 141 svečias ir nėra prisijungusių narių